DERVISH IN PROGRESS  ve SES BANYOSU 24th to 28th May 2016
Hedefler:
Dervish in Progress atölyesinde dönmek, ana amaç değil, ana amaca ulaşmayı sağlayan araçtır. Ana amaçsa; katılımcıları fiziksel, düşünsel ve duygusal sınırlarına taşıyarak, onlara gerçek potansiyellerinin deneyimlediklerinden daha büyük olduğunu farkettirmek ve kararlılıkları durumunda bunu ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.
Yöntem:
– Isınma: Çalışmalar esneme ve nefes alma egzersizleriyle başlar. Bu esnada konsantrasyon sağlanarak, zihin bir sonraki aşamaya hazırlanır.
– Farkındalık: Zemin çalışmaları ve temel akrobatik hareketler ile katılımcının içinde bulunduğu mekana ve bu mekan içinde devinen bedenine dair farkındalığının arttırılmasına çalışılır.
– Dönmek: Bu aşamada fiziksel ve zihinsel olarak bir üst seviye hedef alınır. Tekrarlanan dönüş hareketiyle bulunduğu mekana ve bedenine dair farkındalığı değişen katılımcıların, bu olağandışı durum ile yüzleşmeleri gerekir. Bu yüzleşme, kişinin çevresiyle, bedeniyle ve zihniyle yeniden tanışmasını getirir.
Ses Banyosu:
Ses, canlıların işitsel veya dokunsal formlarda, kati sıvı ve gaz ortamlarda algılayabildikleri, titreşimle olusan bir enerji turudur. Canlılar uzerindeki etkisi azımsanamayacak kadar kuvvetli olan ses, kendi zamanında yasar, hızla dağılıp gider ve bizlere anin farkında olmayı hatırlatır.
Eski cağ ritüellerine dayanarak günümüz teknolojisiyle yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verilerle Ingiliz Ses Terapi Akademisi’nin yeniden yapılandırdığı ve ses banyosu olarak adlandırdığımız bu uygulama farkındalığımızı arttırmayı ve bunu günlük hayatımıza taşımayı amac edinir.
DIP Atölyesinde Ses Banyosu, katılımcıların duygusal/düsünsel/bedensel zorlayışlarını pasif bir üslupta bütünlemelerini saglar.

DERVISH IN PROGRESS  and SOUND BATH
Aims and Objectives:
This workshop suggests a space for the participants where they can challenge their limits through whirling, stimulate their ability for the thrift of bodily energy, and through these abilities reach their goal movement within their own genre, spending less energy, with a higher level of awareness.
Whirling is not the main objective of this workshop. The greater goal is to improve one’s physical, emotional and mental awareness through whirling and the exercises prior to that. It leads the participants to perceive and accept what is befalling throughout whirling, and reach an innovative movement by means of whirling.
Methodology:
The workshop consists of following steps:
• Warm up: stretching and breathing in order to enhance concentration preparing the body and mind to gain strength to push mental and physical limits.
• Awareness: This step includes floor work, body part & upside down exercises, basic acrobatics and improvisation in various levels. It aims to strength the awareness of senses and systems in preparation for meeting the unknown arrangements to be encountered while whirling.
• Whirling: Further developments of physical, emotional and mental awareness are to be obtained in this step. Whirling first starts at the vertical level. At the further steps repetitive movements are to be experienced at both vertical and horizontal levels. This step helps the participants to feel and record the conditions of their perception of space and body; thus the awareness improves. This is a step where the participants in various aspects confront conditions that are not usual or accustomed. By accepting the unknown, the knowledge concerning awareness and ability for the thrift of bodily energy will expand.
Sound Bath:
Sound is a sort of energy occurred by vibration, which is perceptible by all living creatures, within solid, liquid or gas environments in tactile or auditory forms.
Being considerably effective on all creatures, sound lives at its own time, rapidly breaks up and goes away and reminding us to be aware of now.
The technique called sound bath, aims at increasing our awareness and transferring it to our daily life. The application of sound bath is restructured by the British Academy of Sound Therapy through the resultant data following the researches made by using contemporary technology based on ancient rituals.

www.tadah.eu

info@tadah.eu

05364368516